Cloud security zonder onduidelijkheden

Een cloud security audit laten uitvoeren om veiligheidsrisico's in uw IT-omgeving snel op te sporen en op te lossen, zodat uw bedrijfsgegevens beschermd blijven.

Scroll naar beneden of klik hier voor meer informatie
Cloud security audits

Wat is een cloud security audit?

Een cloud security audit is een grondig beveiligingsonderzoek dat gericht is op het identificeren van potentiële beveiligingsrisico's in een cloud-gebaseerde omgeving. Tijdens een cloud security audit wordt er een analyse uitgevoerd van de technische aspecten van de cloudomgeving, waaronder de configuratie van de omgeving, toegangsbeheer, netwerkarchitectuur en de implementatie van beveiligingsmaatregelen.
Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om een cloud security audit uit te voeren:
 • Identificatie van beveiligingsrisico's:
  Een cloud security audit helpt bij het identificeren van potentiële beveiligingsrisico's in een cloud-gebaseerde omgeving, zoals onjuiste configuratie van servers, gebrekkige toegangsbeheer, en andere beveiligingsproblemen.
 • Compliance:
  Veel bedrijven zijn verplicht om aan bepaalde beveiligingsnormen en -richtlijnen te voldoen. Een cloud security audit kan helpen om te bepalen of een organisatie voldoet aan deze eisen en of er verbeteringen nodig zijn.
 • Bescherming van bedrijfsgegevens:
  Een cloud security audit kan helpen om potentiële beveiligingsproblemen te identificeren en op te lossen voordat deze tot een data-breach of andere beveiligingsincidenten leiden. Hierdoor worden de bedrijfsgegevens beschermd.
 • Voorkomen van Reputatieschade:
  Een beveiligingsincident kan leiden tot grote reputatieschade voor een bedrijf. Een cloud security audit kan helpen om deze risico's te beperken.
 • Kostenbesparing:
  Door potentiële beveiligingsproblemen op te sporen voordat ze tot een incident leiden, kan een cloud security audit helpen om kosten te besparen die verband houden met incidentenbestrijding en herstel.
  In het algemeen is een cloud security audit een noodzakelijke stap voor bedrijven die hun bedrijfsgegevens en -processen hosten in een cloudomgeving, om ervoor te zorgen dat deze omgeving veilig is en voldoet aan de vereisten van de industrie.
Er zijn verschillende aspecten van de broncode die worden bekeken tijdens een cloud security audit. Hier zijn enkele van de meest voorkomende:
 • Technische aspecten:
  De configuratie van servers, netwerkarchitectuur, en geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen, zoals firewalls, encryptie en authenticatie, worden geanalyseerd om te bepalen of deze voldoen aan de vereiste beveiligingsnormen.
 • Toegangsbeheer:
  De manier waarop gebruikers toegang krijgen tot de cloudomgeving en hoe hun toegang wordt beheerd, wordt bekeken om te bepalen of er gebreken zijn in de toegangsbeheerprocedures.
 • Identiteits- en toegangsbeheer:
  De manier waarop gebruikers identiteiten worden beheerd en geverifieerd, evenals de methoden voor het beheren en beveiligen van toegangsgegevens, worden geanalyseerd om te bepalen of ze voldoen aan de vereiste beveiligingsnormen.
 • Compliance:
  De cloudomgeving wordt geanalyseerd om te bepalen of deze voldoet aan de vereiste beveiligingsnormen en -richtlijnen zoals de NIST Cybersecurity Framework en de ISO 27001-norm.
 • Gevoelige gegevens:
  De manier waarop gevoelige gegevens worden beheerd, beschermd en opgeslagen in de cloudomgeving wordt geanalyseerd.
  De auditprocedures zijn gebaseerd op de meest recente industrienormen en -richtlijnen, onze security experts zullen alle aspecten van de cloudomgeving grondig onderzoeken om potentiële beveiligingsproblemen te identificeren en maatregelen te adviseren om deze te verhelpen.
Er zijn verschillende manieren waarop een cloud security audit kan worden uitgevoerd, afhankelijk van de specifieke vereisten van de organisatie. Hieronder staan een aantal stappen die vaak worden gevolgd tijdens een cloud security audit:
 • Voorbereiding:
  Voordat de audit begint, wordt er een plan opgesteld waarin de scope, doelen en verwachte resultaten van de audit worden vastgelegd. Er worden ook afspraken gemaakt met de organisatie over de toegang die de auditors nodig hebben tot de cloudomgeving en de gegevens die ze moeten analyseren.
 • Inventarisatie:
  De eerste stap in de audit is het inventariseren van de cloudomgeving, waaronder de servers, netwerken, toepassingen en gegevens die worden gebruikt.
 • Analyse:
  Tijdens de analysefase worden de technische aspecten van de cloudomgeving geëvalueerd, waaronder de configuratie van servers, toegangsbeheer, netwerkarchitectuur en geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen.
 • Tests:
  In sommige gevallen worden er ook tests uitgevoerd, zoals penetratietesten en vulnerability scans, om de beveiliging van de cloudomgeving te evalueren.
 • Rapportage:
  Na afloop van de audit worden de resultaten gedocumenteerd in een rapport dat aan de organisatie wordt aangeboden. Het rapport beschrijft de bevindingen, geeft aanbevelingen voor verbeteringen en bevat een plan voor het implementeren van de aanbevelingen.
 • Opvolging:
  Na het aanbieden van het rapport, zal ons team de opvolging doen en zo nodig assisteren met het implementeren van de aanbevelingen.

Het is belangrijk om te weten dat een cloud security audit niet alleen eenmalig gebeurt, maar regelmatig moet worden herhaald om te zorgen dat de cloudomgeving up-to-date blijft en de beveiliging op peil is.
Een cloud security audit is een cruciaal onderdeel van het beveiligingsbeleid voor bedrijven die hun bedrijfsgegevens en processen hosten in een cloudomgeving. Het helpt om potentiële beveiligingsproblemen te identificeren en op te lossen en zorgt voor een veilige en compliant cloudomgeving. Onze dienst "Cloud security audits" biedt een grondige analyse van de cloudomgevingen zoals Amazon Web Services (AWS), Microsoft 365, Microsoft Azure, Google Cloud Computing Platform, IBM, Oracle, Alibaba. Onze team van ervaren beveiligingsexperts zal uw cloudomgevingen uitgebreid onderzoeken om potentiële zwakke plekken te identificeren en maatregelen te adviseren om deze te verhelpen.

CyberScore kan u helpen met het uitvoeren van een cloud security audit en het interpreteren van de resultaten en geven advies voor verbeteringen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze diensten en hoe we u kunnen helpen uw digitale beveiliging te verbeteren.

Cyberscore! De grondslag van krachtige cybersecurity