WiFi beveiliging zonder onduidelijkheden

Een WiFi-netwerkbeveiligingsanalyse laten uitvoeren om veiligheidsrisico's in uw IT-omgeving snel op te sporen en op te lossen, zodat uw bedrijfsgegevens beschermd blijven.

Scroll naar beneden of klik hier voor meer informatie
Wifi beveiligingsonderzoeken

Wat is een wifi beveiligingsonderzoek?

Een WiFi-netwerkbeveiligingsanalyse is een service die erop is gericht om de beveiliging van een wifi-netwerk te evalueren en te identificeren eventuele zwakke punten. Dit omvat het scannen van het netwerk op bekende kwetsbaarheden, het uitvoeren van penetratietesten en het evalueren van de beveiligingsconfiguratie. Het doel van deze dienst is om organisaties te helpen hun wifi-netwerken te beschermen tegen cyberaanvallen door middel van het identificeren en oplossen van beveiligingsproblemen. Bij een wifi-beveiligingsonderzoek wordt er gekeken naar verschillende aspecten zoals encryptie, toegangsbeheer, autorisatie en authenticatie, en wordt de netwerkarchitectuur geanalyseerd. Hierdoor kan er een gedetailleerd rapport worden opgesteld met aanbevelingen voor verbeteringen.
Er zijn verschillende redenen waarom het belangrijk is om een WiFi-netwerkbeveiligingsanalyse uit te voeren:
 • Bescherming tegen cyberaanvallen:
  Wifi-netwerken zijn een populaire doelwit voor cybercriminelen, omdat ze vaak minder beveiligd zijn dan traditionele netwerken. Een wifi-beveiligingsonderzoek helpt organisaties om beveiligingsproblemen te identificeren en op te lossen, waardoor de kans op een succesvolle cyberaanval wordt verkleind.
 • Compliance:
  Veel industrieën zijn verplicht om bepaalde beveiligingsnormen te volgen, zoals de Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS) voor organisaties die creditcardtransacties verwerken. Een wifi-beveiligingsonderzoek kan helpen om aan deze normen te voldoen en te voldoen aan de vereisten van reguleringsinstanties.
 • Bescherming van bedrijfsgegevens:
  Wifi-netwerken worden vaak gebruikt om bedrijfsgegevens te verzenden en te ontvangen, waaronder gevoelige informatie zoals persoonlijke gegevens van klanten en financieel beheer. Een wifi-beveiligingsonderzoek helpt organisaties om deze gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang en diefstal.
 • Bescherming van de reputatie:
  Een datalek of een ander beveiligingsincident kan leiden tot een slechte reputatie voor een organisatie. Door middel van een wifi-beveiligingsonderzoek kan er voorkomen worden dat dit gebeurt, waardoor de reputatie van de organisatie behouden blijft.
 • Kosteneffectiviteit:
  Het uitvoeren van een wifi-beveiligingsonderzoek kan op de lange termijn kosteneffectiever zijn dan het moeten herstellen van een datalek of een ander beveiligingsincident.

  Kortom, een wifi-beveiligingsonderzoek is belangrijk om de beveiliging van wifi-netwerken te verbeteren, te voldoen aan industrienormen, de bescherming van bedrijfsgegevens te waarborgen, de reputatie van de organisatie te behouden en op de lange termijn kosteneffectief te zijn.
Tijdens een WiFi-netwerkbeveiligingsanalyse worden verschillende aspecten van het wifi-netwerk geanalyseerd en beoordeeld om beveiligingsproblemen te identificeren en op te lossen. Hieronder staan enkele van de belangrijkste aspecten die tijdens een WiFi-netwerkbeveiligingsanalyse worden bekeken:
 • Encryptie:
  Het wifi-beveiligingsonderzoek bekijkt of het netwerk gebruik maakt van een veilige encryptie-methode, zoals WPA2-Enterprise, om de communicatie tussen de clients en de access point te beschermen.
 • Toegangsbeheer:
  Het wifi-beveiligingsonderzoek evalueert of er effectief toegangsbeheer is ingevoerd om te bepalen wie toegang heeft tot het wifi-netwerk.
 • Autorisatie en authenticatie:
  Het wifi-beveiligingsonderzoek bekijkt of er passende autorisatie en authenticatie-methoden zijn ingezet voor het wifi-netwerk, zoals het gebruik van een RADIUS-server of een 802.1X-protocol.
 • Netwerkarchitectuur:
  Het wifi-beveiligingsonderzoek analyseert de netwerkarchitectuur, waaronder de locatie van access points, de dekkingsgebieden van de wifi-signalen, en de manier waarop het wifi-netwerk is geïntegreerd in het totale netwerk.
 • Rogue Access Points:
  Het wifi-beveiligingsonderzoek checkt of er ongeautoriseerde access points zijn in het netwerk, of er bewust of onbewust zijn geplaatst, dit kunnen een potentiële beveiligingsrisico zijn.
 • Client-beveiliging:
  Het wifi-beveiligingsonderzoek evalueert of de clients die zijn verbonden met het wifi-netwerk voldoende beveiligd zijn tegen aanvallen en of ze voldoen aan de beveiligingsrichtlijnen van de organisatie.
 • Monitoring:
  Het wifi-beveiligingsonderzoek evalueert of er voldoende monitoring is ingevoerd om eventuele beveiligingsincidenten te detecteren en te reageren.
 • Beveiligingspatches:
  Het wifi-beveiligingsonderzoek bekijkt of alle componenten van het wifi-netwerk, zoals access points, routers en servers, up-to-date zijn met de laatste beveiligingspatches.
Er zijn verschillende manieren om een WiFi-netwerkbeveiligingsanalyse uit te voeren. Hieronder staan enkele van de meest gebruikelijke methoden:
 • Automatisering tools:
  Er zijn verschillende automatisering tools beschikbaar die gebruikt kunnen worden om een wifi-beveiligingsonderzoek uit te voeren. Deze tools kunnen een uitgebreide scan uitvoeren op het wifi-netwerk om bekende kwetsbaarheden te detecteren, zoals bekende kwetsbaarheden, out-of-date software, en andere problemen.
 • Ethische hacking:
  Een ethische hacker (ook wel penetration tester genoemd) kan worden ingezet om de beveiliging van een wifi-netwerk te evalueren door middel van aanvallen op het netwerk uit te voeren. Deze hacker werkt binnen de parameters van een contractuele afspraak en helpt bij het identificeren van beveiligingsproblemen.
 • Handmatige evaluatie:
  Een handmatige evaluatie kan worden uitgevoerd door een beveiligingsexpert die de beveiligingsconfiguratie van het wifi-netwerk handmatig beoordeelt en eventuele problemen identificeert.
 • Inventarisatie:
  Een inventarisatie van het wifi-netwerk kan worden uitgevoerd door te bekijken welke apparaten zich bevinden in het netwerk, de oudste apparaten te identificeren, en welke softwareversies zijn geïnstalleerd.

Een combinatie van deze methoden kan het meest effectief zijn bij het opsporen van wifi beveiligingsproblemen. De beste methode is afhankelijk van de specifieke situatie en de doelstellingen van het onderzoek.
Een wifi-beveiligingsonderzoek is een service die erop is gericht om de beveiliging van een wifi-netwerk te evalueren en te identificeren eventuele zwakke punten. Het is belangrijk om een wifi-beveiligingsonderzoek uit te voeren om de beveiliging van wifi-netwerken te verbeteren, te voldoen aan industrienormen, de bescherming van bedrijfsgegevens te waarborgen, de reputatie van de organisatie te behouden en op de lange termijn kosteneffectief te zijn. Er zijn verschillende methoden waarmee een wifi-beveiligingsonderzoek uitgevoerd kan worden, zoals automatisering tools, penetratietesten, ethische hacking, handmatige evaluatie en inventarisatie. Het is aan te raden om een combinatie van deze methoden te gebruiken om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de beveiliging van het wifi-netwerk.

CyberScore kan u helpen met het uitvoeren van een broncode beveiligingsonderzoek en het interpreteren van de resultaten en geven advies voor verbeteringen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze diensten en hoe we u kunnen helpen uw digitale beveiliging te verbeteren.

Cyberscore! De grondslag van krachtige cybersecurity