Broncode beveiliging zonder onduidelijkheden

Een broncode beveiligingsonderzoek laten uitvoeren om veiligheidsrisico's in uw IT-omgeving snel op te sporen en op te lossen, zodat uw bedrijfsgegevens beschermd blijven.

Scroll naar beneden of klik hier voor meer informatie
Broncode beveiligingsonderzoeken

Wat is een broncode beveiligingsonderzoek?

Een "broncode beveiligingsonderzoek" is een proces waarbij de broncode van software of applicaties worden geanalyseerd op potentiële beveiligingskwetsbaarheden. Tijdens het onderzoek worden verschillende methoden gebruikt, zoals statische code analyse, om de broncode op zoek te gaan naar beveiligingsproblemen zoals buffer overflows, SQL-injecties, cross-site scripting (XSS), en andere beveiligingslekken. De resultaten van het onderzoek worden vaak gerapporteerd aan de ontwikkelaars of beheerders van de software, die vervolgens de gevonden problemen kunnen verhelpen. Het is een belangrijke stap in de softwareontwikkeling om ervoor te zorgen dat de software veilig is voor gebruikers.
Er zijn verschillende redenen waarom het uitvoeren van een beveiligings broncode onderzoek belangrijk is. Hier zijn enkele van de belangrijkste redenen:
 • Proactief beveiligingsproblemen opsporen:
  door het uitvoeren van een beveiligings broncode onderzoek, kunt u proactief beveiligingsproblemen opsporen voordat de software in productie gaat. Dit helpt bij het voorkomen van dat de software wordt aangevallen en dat de gevolgen hiervan worden beperkt.
 • Compliance:
  sommige industrieën en sectoren zijn verplicht om specifieke beveiligingsstandaarden te volgen. Door een beveiligings broncode onderzoek uit te voeren, kunt u aantonen dat u aan deze standaarden voldoet.
 • Reputatiebescherming:
  een data- of beveiligingsincident kan leiden tot verlies van vertrouwen van gebruikers en klanten. Door regelmatig beveiligings broncode onderzoek uit te voeren, kunt u ervoor zorgen dat de software veilig is voor gebruikers en kunt u de reputatie van uw organisatie beschermen
 • Kostenbesparing:
  het oplossen van beveiligingsproblemen in de productieomgeving kan duurder zijn dan het oplossen van deze problemen tijdens de ontwikkeling. Door beveiligings broncode onderzoek uit te voeren, kunt u kosten besparen door problemen op te sporen en op te lossen voordat de software in productie gaat.
 • Vermindering van de impact van aanvallen:
  Beveiligingslekken kunnen worden misbruikt door cybercriminelen om aanvallen uit te voeren, zoals gegevens stelen of ransomware. Door een beveiligings broncode onderzoek uit te voeren, kunt u beveiligingslekken identificeren en verhelpen, waardoor de impact van aanvallen kan worden verminderd.
Er zijn verschillende aspecten van de broncode die worden bekeken tijdens een beveiligingsonderzoek. Hier zijn enkele van de meest voorkomende:
 • Input Validatie:
  de broncode wordt geanalyseerd om te zien of er voldoende controles zijn op de invoer van gebruikers. Dit is van belang om te voorkomen dat malafide gebruikers de software kunnen misbruiken door bijvoorbeeld SQL-injecties of cross-site scripting (XSS) aan te vallen.
 • Authenticatie en autorisatie:
  de broncode wordt bekeken om te zien of er voldoende controles zijn op wie toegang heeft tot de software. Dit is van belang om te voorkomen dat onbevoegde gebruikers toegang hebben tot gegevens of functionaliteiten die zij niet mogen gebruiken.
 • Error handling:
  de broncode wordt bekeken om te zien of er voldoende controles zijn op het afhandelen van fouten. Dit helpt om te voorkomen dat aanvallers informatie uit kunnen leiden over het systeem of fouten kunnen misbruiken om aanvallen uit te voeren.
 • Cryptografie:
  de broncode wordt bekeken om te zien of er veilige cryptografische methoden worden gebruikt voor het beschermen van gegevens.
 • Logging en monitoring:
  de broncode wordt bekeken om te zien of er voldoende controles zijn op het bijhouden van gebeurtenissen en activiteiten in het systeem. Dit is van belang voor het detecteren van incidenten en het oplossen van problemen.
 • Software Architectuur:
  de broncode wordt bekeken om te zien of de software architectuur veilig is. Dit betekent dat de ontwerpkeuzes en methoden die zijn gebruikt bij de bouw van de software de beveiliging ten goede moeten komen.
 • Gebruik van externe bibliotheken:
  de broncode wordt bekeken om te zien of er externe bibliotheken worden gebruikt, zoals Open-source software, en of deze veilig zijn en up-to-date.
Er zijn verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om een broncode beveiligingsonderzoek uit te voeren. Hier zijn enkele van de meest voorkomende methoden:
 • Statische code analyse:
  bij deze methode wordt de broncode geanalyseerd zonder dat de software wordt uitgevoerd. Er wordt gebruik gemaakt van automatische tools die de broncode scannen op bekende beveiligingsproblemen en kwetsbaarheden.
 • Dynamische analyse:
  bij deze methode wordt de software uitgevoerd en wordt er gekeken naar het gedrag van de software tijdens het uitvoeren van specifieke taken. Er wordt gebruik gemaakt van automatische tools die de software testen op bekende beveiligingsproblemen en kwetsbaarheden.
 • Manuele analyse:
  bij deze methode wordt de broncode handmatig door een beveiligingsdeskundige geanalyseerd. Dit kan zowel statisch als dynamisch zijn. Dit is een tijdrovende methode, maar kan vaak problemen opsporen die door automatische tools gemist worden.
 • Penetratietest:
  bij deze methode wordt er geprobeerd om de software aan te vallen zoals een hacker dat zou doen. Hierdoor kunnen beveiligingsproblemen worden opgespoord die anders niet zouden worden gevonden.

Een combinatie van deze methoden kan het meest effectief zijn bij het opsporen van beveiligingsproblemen in broncode. De beste methode is afhankelijk van de specifieke situatie en de doelstellingen van het onderzoek.
Een broncode beveiligingsonderzoek is een belangrijke stap in de softwareontwikkeling om ervoor te zorgen dat de software veilig is voor gebruikers. Het proactief opsporen van beveiligingsproblemen in de broncode kan helpen bij het voorkomen van aanvallen en het beperken van de gevolgen hiervan. Bovendien kan het uitvoeren van een beveiligingsonderzoek van broncode bijdragen aan compliance met specifieke beveiligingsstandaarden en reputatiebescherming. Het is een efficiënte manier om beveiligingsproblemen op te sporen en op te lossen voordat de software in productie gaat, waardoor kosten kunnen worden bespaard en de impact van aanvallen kan worden verminderd. Een combinatie van verschillende methoden, zoals statische code analyse, dynamische analyse, manuele analyse, penetratietest, en compliance auditing kan het meest effectief zijn bij het opsporen van beveiligingsproblemen in broncode.

CyberScore kan u helpen met het uitvoeren van een broncode beveiligingsonderzoek en het interpreteren van de resultaten en geven advies voor verbeteringen. Neem gerust contact met ons op voor meer informatie over onze diensten en hoe we u kunnen helpen uw digitale beveiliging te verbeteren.

Cyberscore! De grondslag van krachtige cybersecurity