Cybersecurity testen zonder onduidelijkheden

Hoe wordt een CyberScore cybersecurity test uitgevoerd?

Scroll naar beneden of klik hier voor meer informatie
CyberScore onderzoeken

Hoe wordt een CyberScore cybersecurity test uitgevoerd?

De uitvoering van een beveiligingsonderzoek bij Cyberscore begint altijd met een voorafgaande technische intake. Tijdens deze intake zullen onze security experts specifieke technisch inhoudelijke vragen stellen aan de organisatie om een beeld te krijgen van de omgeving waarin de test zal plaatsvinden. Deze informatie wordt gebruikt om een gericht testplan op te stellen, dat de doelstellingen, scope, methoden en planning van de test beschrijft. Dit testplan wordt dan door de organisatie goedgekeurd.

Vervolgens worden de beveiligingstesten uitgevoerd, op locatie of via het internet, door hetzelfde team van security experts die de intake hebben uitgevoerd. Dit team zal werken volgens het goedgekeurde testplan en zal gericht zoeken naar beveiligingslekken en de effectiviteit van de beveiligingsmaatregelen testen. Het is belangrijk om te vermelden dat de uitvoering van een beveiligingsonderzoek, of dit nu op locatie of van afstand plaatsvindt, altijd volgens strikte veiligheidsprocedures en -standaarden wordt uitgevoerd. Zo wordt er rekening gehouden met compliance eisen en worden gegevens en systemen beschermd tijdens de test.

    Tijdens de uitvoering van een beveiligingsonderzoek bij Cyberscore staan onze security experts altijd direct in contact met het team van de klant. Dit is van groot belang om een aantal redenen:
  • Communicatie: Door direct contact te hebben met de IT teams van de klanten, kunnen onze security experts snel en efficiënt informatie uitwisselen over de omgeving waarin de test plaatsvindt. Dit helpt om gerichte vragen te stellen en de test zo efficiënt en effectief mogelijk te maken.
  • Oplossingen: Tijdens de test kunnen er beveiligingsproblemen worden gevonden die opgelost moeten worden. Door direct contact te hebben met de IT teams van de klanten, kunnen onze security experts direct adviseren over hoe deze problemen opgelost kunnen worden.
  • kritieke kwetsbaarheden: Door direct contact te hebben met de IT teams van de klanten, kunnen onze security experts snel rapporteren mochten er kritieke kwetsbaarheden gevonden worden die direct een hoog gevaar kunnen opleveren en direct moeten worden opgelost. Hierdoor kunnen de IT teams van de klanten snel actie ondernemen om de beveiliging direct te verbeteren.

Het is belangrijk om te vermelden dat direct contact met de IT teams van de klanten, zorgt voor een betere samenwerking, kennisoverdracht en efficiëntere communicatie, waardoor de test zo effectief mogelijk wordt u uitgevoerd en de beveiliging van de organisatie maximaal wordt verbeterd. Dit is in lijn met onze doelstelling bij Cyberscore om continu onze klanten te helpen bij het verbeteren van hun beveiligingsniveau en hun organisatie te beschermen tegen cyberbedreigingen.

Cyberscore! De grondslag van krachtige cybersecurity