Testplannen zonder onduidelijkheden

De technische intake

Wat is een technisch testplan?

Een testplan voor een penetratietest is een belangrijk document dat ervoor zorgt dat de test zo efficiënt en effectief mogelijk is. Het testplan beschrijft de doelstellingen van de test, de scope, de methoden en de planning van de test. Hieronder volgt een beschrijving van de stappen die genomen worden om een testplan voor een penetratietest te maken.

  • Doelstellingen van de test bepalen: Voordat er een testplan gemaakt kan worden, moeten de doelstellingen van de test duidelijk zijn. Dit kan bijvoorbeeld het identificeren van beveiligingslekken, het testen van de effectiviteit van beveiligingsmaatregelen of het identificeren van compliance eisen zijn.
  • Scope bepalen: De scope van de test bepaalt welke systemen en netwerken getest zullen worden. Hierbij moeten specifieke assets, zoals servers of databases, worden geïdentificeerd die beschermd moeten worden tijdens de test.
  • Methoden bepalen: Er zijn verschillende methoden die kunnen worden gebruikt om een penetratietest uit te voeren. Hierbij moeten specifieke technologieën en beveiligingsmaatregelen worden meegenomen.
  • Planning bepalen: De planning van de test bepaalt wanneer de test zal plaatsvinden en hoeveel tijd er beschikbaar is voor de test. Hierbij moeten specifieke tijdsrestricties worden meegenomen.
  • Rapportage eisen: Er moeten specifieke rapportage-eisen worden vastgesteld, zoals welke informatie in het rapport moet worden opgenomen en hoe het rapport eruit moet zien.
  • Test uitvoeren: Eenmaal het plan is gemaakt, kan de test worden uitgevoerd volgens de planning en methoden die zijn vastgesteld in het plan.


Een belangrijk onderdeel van het maken van een testplan voor een onderzoek is de communicatie tussen de security engineer en het team van de klant. De security engineer zal specifieke technische kennis hebben van hoe er getest zal worden en in staat zijn om gerichte vragen te stellen, terwijl het team van de klant specifieke kennis heeft van de organisatie en haar doelstellingen. Samen zullen zij zorgen voor een testplan dat zo efficiënt en effectief mogelijk is. Als eenmaal het testplan is opgesteld, zal een conceptversie worden verstuurd naar de klant voor goedkeuring. Na goedkeuring van de conceptversie, zal een definitieve versie worden verstuurd naar alle stakeholders, waaronder de klant, de security engineer en eventueel andere belanghebbenden. Deze definitieve versie zal dan als leidraad dienen voor de uitvoering van de test.

Cyberscore! De grondslag van krachtige cybersecurity